Somos Ebanistas

 

A ebanistaría distínguese da carpintaría en que produce mobles máis elaborados, xerando novas técnicas e complementándoas con outras para a manufactura dalgunhas pezas, tales como a marquetaría, o talle, o torneado e a taracea, entre outras técnicas.

Aínda sen ser característica propia o uso dalgún material específico, a ebanistaría busca desenvolver mobles de mellor calidade e deseño.

Este é o oficio que acompaña o proceso de deseño do mobiliario, xa sexa comercial ou doméstico.